آموزش فارسی nodejs به همراه چیت شیت قابل جستجو

یک وب اپلیکیشن آموزشی که به صورت تک صفحه ای با فریمورک انگولار طراحی شده. امیدوارم که مورد استفاده تون قرار بگیره.

 

https://mohammadiyan.github.io/learn_nodejs_persian/