تاریخ انتشار: شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ نویسنده: محمدیان
function log(...args : any[]) {
 switch(args.length) {
  case 1:
   return logClass.apply(this, args);
  case 2:
   return logProperty.apply(this, args);
  case 3:
   if(typeof args[2] === "number") {
    return logParameter.apply(this, args);
   }
   return logMethod.apply(this, args);
  default:
   throw new Error();
 }
}