تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۸:۳۰ ق.ظ نویسنده: محمدیان

کلاس abstract حالتی بین کلاس های معمولی و interface است و کلاسی می باشد که غیرقطعی و ناتمام است و باید در سطح فرزندانش تکمیل شود. بنابراین نمیتوان از کلاس ناتمام نمونه برداری کرد و یک شئ ساخت. 

کلاس abstract میتواند، درون خودش خواص و متودهای معمولی داشته باشد و خودش آن را کامل کرده باشد و تعدادی هم متود داشته باشد که با برچسب abstract، وظیفه کامل کردن آن را به کلاس های فرزندش سپرده باشد.

 

تایپ اسکریپت به ما این امکان رو میده که با استفاده از کلمه کلیدی abstract یک کلاس abstract ایجاد کنیم. کلاس های abstract عمدتاً برای وراثت است که در آن کلاس های دیگر ممکن است از آن مشتق شوند.

* توجه : ما نمیتوانیم از کلاس های abstract یک نمونه ایجاد کنیم. این قابلیت را ندارند که از روی آنها آبجکت بسازیم.

* یک کلاس abstract به طور معمول شامل یک یا چند متود abstract یا اعلان های خواص است.

* کلاسی که از یک کلاس abstract، ارث بری میکند یا extend میشود. در واقع قصد گسترش کلاس را دارد و باید تمام متودها و خواص abstract را درون خودش تعریف کند.

در مثال زیر کلاس انتزاعی Person شامل یک متود اتزاعی find و همچنین یک متود معمولی display است. چون متود find یک متود انتزاعی است، پس حتماً باید در کلاس Employee که از کلاس Person مشتق شده، تعریف شود.

کلاس Employee باید تمام متودهای abstract موجود در کلاس Person را پیاده سازی کند و انجام دهد، در غیر اینصورت کامپایلر اعلام خطا میکند.

abstract class Person{
  name:string;
  constructor(name:string){
    this.name = name;    
  }
  display(){
    console.log(this.name);
  }
  abstract find(str:string):Person
}
//-------------------------------------------------
class Employee extends Person{
  empCode:number;
  constructor(name:string,code:number){
    super(name);
    this.empCode = code;
  }
  find(name:string){ // متودی که حتماً باید پیاده سازی میشد
    // مثلاً اجرای درخواست آجاکس برای دریافت کارمند از دیتابیس
    return new Employee(name,1);
  }  
}

let emp:Person = new Employee("Mokhtar",5420);
emp.display();
let emp2:Person = emp.find('Amir');
console.log(emp2.name)

خواص abstract هم دقیقاً همانند متود abstract در صورتی که در کلاس abstract موجود باشند، تعریف و پیاده سازی آنها در کلاس مشتق شده الزامی است.