تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳ ق.ظ نویسنده: محمدیان

نحوه استفده کلاس ها از اینترفیس

1- نحوه استفده کلاس ها از اینترفیس چگونه است؟ پاسخ:

class example implements Interface{}

2- آیا یک کلاس می تواند از چندین اینترفیس استفاده نماید؟ پاسخ:   بله

class example implements Interface1 , Interface2 , Interface3 , Interface4{}

مثال اینترفیس برای توابع

interface DoubleValueFunc{
    (number1:number,number2:number):number;
}

let myDblFunc:DoubleValueFunc;

myDblFunc = function(val1:number,val2:number):number{
    return (val1+val2)*2;
}

console.log(myDblFunc(10,20));

وراثت در اینترفیس ها

interface ChildInterface extends ParentInterface{}

آبجکت یا کلاس نهایی که از اینترفیس فرزند ساخته میشود، باید هم موارد اینترفیس والد را رعایت کند و هم موارد اینترفیس فرزند را. مثلاً اگر در اینترفیس والد، تعریف یک خاصیت اختیاری بود ولی در اینترفیس فرزند اختیاری نباشد، آن خصوصیت دیگر اختیاری یا optional نیست.