تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۳ ق.ظ نویسنده: محمدیان

انواع داده

اگر نوع متغیر را مشخص نکنیم به صورت خودکار نوع داده any به آن اختصاص داده میشود.

let myName:string = "Mokhtar";
let myAge:number = 34;
let hasAnimal:boolean = false;

let newName; // نوع این متغیر به صورت پیشفرض any میباشد

آرایه ها و نوع داده آرایه

let arr:any[]; // این آرایه میتواند شامل هر نوع داده ای باشد
let arr2:number[]; // این آرایه فقط میتواند شامل اعضای عددی باشد
let arr3:string[];// این آرایه فقط میتواند شامل اعضای رشته ای باشد
let arr4:(string|number)[]; // اعضای این آرایه میتوانند هم عددی و هم رشته ای باشند

نوع داده توپلس Tuples

آرایه که شامل تعداد مشخصی عضو با نوع داده مشخص میباشد.

let address:[string,number];// این آرایه فقط باید 2 عضو داشته باشد که اولی رشته و دومی عددی است
address = ['Tehran',52]; 

مثال دیگر:

let address2:[(string|number),number];
address2 = ['56',52]; 

در مثال فوق تعیین کردیم که عضو اول آرایه میتواند هم رشته و هم عدد باشد.

نوع داده Enum - قابل شمارش

یک نوع داده ای تعریف شده توسط برنامه نویس را که به آن نوع داده شمارش میگویند، ایجاد میکند، نحوه ایجاد یک نوع داده شمارش به صورت زیر است:

enum enumName {const1,const2,const3,...,constn}

به صورت پیشفرض مقداردهی ثابت ها با 0 شروع میشود.

برخی کاربردهای enum مثل: فصل ها، روزهای هفته، رنگ ها، روزهای ماه، ماه های سال

مثال های enum:

enum TrueFalse{
  false, // به صورت خودکار مقدارش برابر 0 است
  true // به صورت خودکار مقدارش برابر 1 است
}

مثال بعدی:

enum Days{
  SAT = 1,
  SUN,
  MON,
  TUE,
  WED,
  THU,
  FRI
}

در مثال فوق چون مقدار SAT را برابر 1 قرار دادیم، به صورت خودکار مقادیر بعدی 2و3 و ..7 میشوند.

* نکته : بهتر است ثابت ها را با حروف بزرگ تعریف کنیم تا با متغیرها اشتباه نشوند.

enum Colors{
  BLACK = 2,
  GREEN = 4,
  RED = 3,
  BLUE = 5,
  GRAY, // مقدار ندارد اما چون مقدار قبلی 5 است ، مقدار 6 به آن تعلق میگیرد
  WHITE = 0
}

در ضمن میتوانیم نوع داده فوق را به یک متغیر اختصاص دهیم که یعنی متغیر ما از نوع Colors است و فقط مقداری از همین نوع را میپذیرد.مثال:

let myColor:Colors = Colors.RED;
console.log(myColor)

نوع داده Any

اگر به یک متغیر هیچ نوع داده ای ندهیم. نوع اولین مقدار به آن اختصاص پیدا میکند و اگر بعداً این نوع تغییر کند کامپایلر خطا میگیرد. اما اگر از همان ابتدا نوع داده any را به آن بدهیم هیچ مشکلی بوجود نمی آید.

let car:any= "BMW";
console.log(car);
car = {brand:"BMW",series:3};
console.log(car)

نوع داده Never

نوع داده Never میگوید که هیچ دستوری قرار نیست اجرا شود و هیچ داده ای قرار نیست برگشت داده شود. هیچوقت. مثال:

function errorLog():never{
  throw new Error('این یک پیغام خطای سفارشی است');
}

مجوز داشتن چندین نوع

در صورت لزوم با استفاده از | نوع داده هایی که یک متغیر میتواند داشته باشد را مشخص میکنیم تا متغیر ما محدود به یک نوع داده نباشد.

let orType:string|number|boolean|number[]|object;

نکته مهم : 

اگر یک متغیر میتواند مقدار null داشته باشد باید مشخص کنیم.مثال:

let canBeNull:number|null;
  canBeNull = 12;
  canBeNull = null;

یا اینکه در تنظیمات کامپایلر مشخص کنیم که متغیرهایی که نوع داده null گرفته اند، چشم پوشی کند. یا کلا null رو بی خیال شود و خطا نگیرد.

دارا
دارا ۷ مرداد ۰۰، ۰۹:۴۸

ممنونم. منبع خوبی درست کردی برای مرور سریع . 

 

پاسخ :
محمدیان
محمدیان ۲۵ مهر ۰۰، ۱۳:۴۱
من هم از شما برای ارسال نظرتون متشکرم و خوشحالم که مورد استفاده شما قرار گرفته.