تاریخ انتشار: جمعه, ۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ق.ظ نویسنده: محمدیان

ایجاد نوع داده سفارشی

آشنایی با کلمه کلیدی type:

با کلمه کلیدی type میتوانیم نوع داده سفارشی ایجاد کنیم و سپس این داده را به هر آبجکت یا متغیر رلخواه اختصاص بدیم.

type complex = {
  data:number[],
  output:(all:boolean)=>number[]
}
// اختصاص نوع و مقدار
let complex1:complex = {
  data :[6,12,6,9,10,15,20,35],
  output: function(all:boolean):number[]{
    return this.data
  }
}

console.log(complex1.output(true))

complex1 از نوع داده ای که ایحاد کردیم استفاده کرده، هر چقدر که بخواهیم میتوانیم از نوع داده سفارشی خودمان استفاده کنیم و دیگر نیازی نیست برای هر متغیر یا آبجکت به صورت مجزا نوع داده ها را تعریف کنیم. یک بار نوع داده را تعریف میکنیم و سپس به کرات از آن استفاده میکنیم.