تاریخ انتشار: پنجشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۲ ق.ظ نویسنده: محمدیان

برای نصب nestjs از قبل باید nodejs روی سیستم شما نصب باشد. سپس از دستور زیر برای نصب nestjs استفاده نمائید. چون استفاده از فریمورک nest محدود به یک پروژه نیست و احتمالاً میخواهیم پروژه های زیادی را با آن کار کنیم پس به آن را بصورت global بر روی سیستم نصب میکنیم.

> npm install @nestjs/cli -g 

برای اطمینان از نصب nest هم میتونید از دستور زیر استفاده کنید. برای هر وقت که شک داشتید روی سیستم نصب هست یا نه

> nest -v