تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۹ ق.ظ نویسنده: محمدیان
تگ های پایه HTML
تعریف نوع سند <!DOCTYPE>
تعریف یک سند HTML <html>
تعریف اطلاعات مربوط به سند <head>
تعریف یک عنوان برای سند <title>
تعریف بدنه اصلی سند <body>
تعریف تیتر عناوین سرصفحه <h1> ... to ... <h6>
تعریف یک پاراگراف <p>
درج یک شکست خط (حالت اینتر زدن) <br>
تعریف تغییر موضوع یا جدا کردن محتوای صفحه از یکدیگر <hr>
درج یادداشت یا همان کامنت <!-- ... -->