تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۴۰ ب.ظ نویسنده: محمدیان
تگ های لیست - lists
توضیحات خواص تگ
تعریف یک لیست غیر ترتیبی   <ul>
تعریف یک لیست ترتیبی   <ol>
تعریف یک آیتم لیست   <li>
تعریف یک لیست توضیحی   <dl>
تعریف نام یا اصطلاح (تیتر عنوان) درون لیست توضیحی   <dt>
تعریف توضیحات مربوط به لیست توضیحی   <dd>