تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۶ ب.ظ نویسنده: محمدیان
تگ های جدول - tables
توضیحات خواص تگ
تعریف یک جدول ----- <table>
تعریف عنوان یا برچسب جدول ----- <caption>
تعریف سلول هدر درون یک جدول colspan - headers - rowspan - scope <th>
تعریف یک ردیف در جدول ----- <tr>
تعریف یک سلول در جدول colspan - headers - rowspan <td>
گروه بندی محتوای سرصفحه ------ <thead>
گروه بندی محتوای بدنه جدول ------ <tbody>
گروه بندی محتوای فوتر جدول ------ <tfoot>
خصوصیات ستون را برای هر ستون در داخل عنصر <colgroup> را مشخص می کند ------ <col>
یک گروه از یک یا چند ستون برای قالب بند درون جدول مشخص میکند ----- <colgroup>