تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۴۲ ب.ظ نویسنده: محمدیان
تگ های تصاویر - images
توضیحات خواص تگ
تعریف یک تصویر  alt - height - onload - src - width - ismap - usemap <img>
تعریف یک نقشه با مختصات تصویر در سمت کلاینت name <map>
تعریف یک محدوده درون نقشه تصویر alt - coords - download - href - hreflang - media - rel - shape - target <area>
قابل استفاده برای کشیدن گرافیک دلخواه در جاوااسکریپت  height - width <canvas>
تعریف یک عنوان برای عنصر <figure> در بالا و پائین آن   <figcaption>
محتوای مربوط به خود را مشخص میکند   <figure>
یک ظرف برای منایع تصویری متعدد تعریف میکند   <picture>
تعریف یک ظرف برای گرافیک یا تصویر svg   <svg>