تاریخ انتشار: يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۲۲ ب.ظ نویسنده: محمدیان

خلاصه دستورات node package manager

با استفاده از دستور npm init هنگام شروع کار بر روی یک پروژه، در اصل یک شناسنامه برای آن ایجاد نموده ایم. یک فایل با نام package.json که شامل نام پروژه و لیست وابستگی های برنامه (dependencies) و کلمات کلیدی و ... توسط این دستور ایجاد میگردد. برای آپلود پروژه با وچود فایل package.json دیگر نیازی به آپلود پوشه node_modules نداریم. فقط کافیه در هر کجا که پروژه را آپلود کردیم از دستور npm install استفاده کنیم.

تمام وابستگی های پروژه با این دستور به صورت خودکار، دانلود و در پوشه node_modules جدید قرار میگیرند.

برخی از دستورات npm

دستورات مدیریت پکیج - Package management

خلاصه دستور نصب npm i
نصب تمامی پکیج های موجود در فایل package.json npm install
نصب تمامی پکیج های موجود در فایل package.json به جز موارد موجود در devDependecies که مربوط به پکیج های مورد نیاز برنامه نویس میباشد npm install --production
نصب یک پکیج مثلا: loadash npm install lodash
نصب یک پکیج مثلا: loadash به عنوان پکیج مورد نیاز برنامه نویس (devDependecies) npm install --save-dev lodash
صب یک نسخه دقیق از پکیج بجای پیشفرض npm npm install --save-exact lodash

دستورات نصب با نام - Install Names

نصب یک پکیج npm با استفاده از نام آن npm i sax
نصب آخرین نسخه از یک پکیج npm  npm i sax@latest
نصب یک ورژن مشخص از یک پکیج npm i sax@3.0.0
نصب یک ورژن بین ورژن های مشخص شده npm i sax@">=1 <2.0"
نصب پکیج زیرمجموعه نام یک پکیج دیگر npm i @org/sax
نصب از مخزن گیت هاب npm i user/repo
نصب از گیت هاب و برنچ یا شاخه مورد نظر npm i user/repo#master
مشخص کردن دقیق نام سرور گیت npm i github:user/repo
استفاده از مخزن گیت لب npm i gitlab:user/repo
نصب از یک مسیر Absolute npm i /path/to/repo
نصب از یک مسیر Relative npm i ./archive.tgz
نصب از مسیر http و url npm i https://site.com/archive.tgz

لیست کردن - Listing

تمام وابستگی های مربوط به نرم افزار فعلی را لیست میکند npm list
لیست تمام پکیج هایی که به صورت عمومی یا global در سیستم نصب شده است  npm list -g --depth 0
لیست آخرین نسخه از وابستگی های نرم افزار جاری npm view
وابستگی های قدیمی نرم افزار را لیست میکند npm outdated

بروزرسانی - Updating

آپدیت یا بروزرسانی تمام وابستگی های برنامه npm update
آپدیت یا بروزرسانی تمام وابستگی های مربوط به برنامه نویس npm update --dev
آپدیت یا بروزرسانی تمام پکیج های عمومی یا global نصب شده بر روی سیستم npm update -g
آپدیت یا بروزرسانی یک پکیج خاص npm update lodash

 

امکانات متفرقه - Other Features

# Add someone as an owner
npm owner add USERNAME PACKAGENAME
# list packages
npm ls
# Adds warning to those that install a package of old versions
npm deprecate PACKAGE@"< 0.2.0" "critical bug fixed in v0.2.0"
# update all packages, or selected packages
npm update [-g] PACKAGE
# Check for outdated packages
npm outdated [PACKAGE]

در صورتیکه که به جزئیات بیشتری احتیاج دارید به مستندات NPM مراجعه نمائید. 

* به مرور زمان دستورات بیشتری در این قسمت قرار خواهد گرفت.