تاریخ انتشار: پنجشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۱ ق.ظ نویسنده: محمدیان

خواندن فایل ها با استفاده از ماژول fs در Node.js

شما می توانید با استفاده از متود fs.readFile() یک فایل را به صورت ناهمگام بخوانید.

سینتکس زیر نحوه تعریف یک متد خواندن فایل را با استفاده از ماژول fs در Node.js نشان می دهد:

fs.readFile(fileName [,options], callback)

توضیح پارامترهای سینتکس بالا:

filename: آدرس کامل یا همان full path فایلی که قرار است خوانده شود. (در قالب رشته)

options: این پارامتر می‌تواند یک رشته و یا Object باشد که حاوی encoding و flag است. encoding پیشفرض برابر utf8 و flag برابر r است. (بعدا بیشتر توضیح می دهیم)

callback: یک فانکشن است که دو پارامتر err و fd را دریافت می کند. پارامتر err حاوی پیغام های خطا و پارامتر fd حاوی اطلاعات درون فایل خواهد بود.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توانیم اطلاعات فایلی به نام TestFile.txt که در کنار اسکریپت ما قرار دارد را به صورت ناهمگام بخوانیم:

var fs = require('fs');

fs.readFile('TestFile.txt', function (err, data) {
          if (err) throw err;

  console.log(data);
});

فصل ۱۱ – مثال ۱

هنگامی که از ناهمگام بودن نحوه خواندن اطلاعات از فایل ها صحبت می کنیم منظورمان این است که ابتدا نرم افزار شروع به خواندن اطلاعات فایلها می کند و پس از اتمام فعالیت خود فانکشن callback را صدا می زند.

در مثال بالا پارامتر err در صورتی که فایل موجود نباشد حاوی مقداری خواهد بود. در غیر این صورت پارامتر data اطلاعات فایل را دارا می باشد.

به عنوان مثال در کنار فایل js مثال بالا، فایلی ایجاد کنید به نام TextFile.txt که حاوی متن Hello word باشد.

سپس در محیط ترمینال یا CMD با زدن دستور node server.js، فایل اصلی را اجرا کنید.

در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد باید متن Hello word را در محیط کنسول مشاهده کنید.

همچنین می توانید با استفاده از متود fs.readFileSync() به صورت همگام اطلاعات را بخوانید.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از متود fs.readFileSync() یک فایل را به صورت همگام یا synchronous بخوانید:

var fs = require('fs');

var data = fs.readFileSync('TestFile.txt', 'utf8');
console.log(data);

فصل ۱۱ – مثال ۲

نوشتن بر روی فایل با استفاده از ماژول fs در Node.js

نوشتن بر روی یک فایل به همان سادگی خواندن فایل ها در Node.js است. با استفاده از متود fs.writeFile() قادر هستید تا بر روی یک فایلی که در حال حاضر موجود است اطلاعاتی را بنویسید.

سینتکس نگارش متود fs.writeFile() به شرح زیر است:

fs.writeFile(filename, data[, options], callback)

توضیح پارامترهای سینتکس بالا:

filename: آدرس کامل یا همان full path فایلی که قرار است بر روی آن متنی شود. (در قالب رشته)

data: اطلاعاتی که باید درون فایل نوشته شود.

options: این پارامتر می‌تواند یک رشته و یا Object باشد که حاوی encoding و flag است. encoding پیشفرض برابر utf8 و flag برابر r است. (بعدا بیشتر توضیح می دهیم)

callback: یک فانکشن است که دو پارامتر err و fd را دریافت می کند. پارامتر err حاوی پیغام های خطا و پارامتر fd حاوی اطلاعات درون فایل خواهد بود.

مثال زیر یک فایل به نام test.txt ایجاد خواهد کرد و به صورت ناهمگام متن “Hello World” را درون آن خواهد نوشت:

var fs = require('fs');

fs.writeFile('test.txt', 'Hello World!', function (err) { 
            if (err)
    console.log(err);
            else
    console.log('Write operation complete.');
});

فصل ۱۱ – مثال ۳

توجه داشته باشید که مثال بالا، اگر فایل موجود باشد، هر چیزی که درون این فایل از قبل موجود باشد را پاک خواهد کرد و سپس متن جدید را جایگزین آن خواهد کرد.

اگر می خواهید که اطلاعات درون یک فایل پاک نشود و اطلاعات جدید بعد از اطلاعات حال حاضر درون این فایل قرار بگیرد می توانید از متود fs.appendFile() استفاده کنید.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توانید جمله “Hello Word!” را بعد از هر چیزی که درون فایل test.txt وجود دارد بنویسید:

var fs = require('fs');

fs.appendFile('test.txt', 'Hello World!', function (err) { 
            if (err)
    console.log(err);
            else
    console.log('Append operation complete.');
});

فصل ۱۱ – مثال ۴

باز کردن یک فایل با ماژول fs در Node.js

به صورت آلترناتیو نسبت به متود های بالا شما میتوانید از متود fs.open() در باز کردن یک فایل برای خواندن یا نوشتن بر روی آن استفاده کنید.

سینتکس متود fs.open() به شرح زیر است:

fs.open(path, flags[, mode], callback)

توضیح پارامترهای سینتکس بالا:

path: آدرس کامل یا همان full path فایلی که قرار است باز شود. (در قالب رشته)

flag: پرچم عملیاتی که قرار است بر روی فایل صورت پذیرد. (در ادامه آموزش جدول کل پرچم های ممکن را می توانید مشاهده کنید)

mode: انتخاب حالت باز کردن فایل برای خواندن، نوشتن یا خواندن-نوشتن فایل.

callback: یک فانکشن است که دو پارامتر err و fd را دریافت می کند. پارامتر err حاوی پیغام های خطا و پارامتر fd حاوی اطلاعات درون فایل خواهد بود.

پرچم های قابل استفاده درون فانکشن های مرتبط با فایل در Node.js:

پرچم توضیحات
r یک فایل را برای خواندن باز می کند، اگر فایل موجود نباشد ارور ایجاد می شود.
r+ یک فایل را برای خواندن و نوشتن باز می کند، اگر فایل موجود نباشد ارور ایجاد می شود.
rs فایل را برای خواندن همگام باز می کند.
rs+ یک فایل را برای خواندن و نوشتن باز می کند، این فلگ به سیستم اعلام می کند که این کار را به صورت همگام انجام دهد.
w یک فایل را برای نوشتن باز می کند. اگر فایل موجود نباشد آن را می سازد، اگر فایل موجود باشد آن را ابتدا خالی می کند.
wx مثل w عمل می کند، اما اگر path موجود باشد ارور ایجاد خواهد شد.
w+ یک فایل را برای نوشتن و نوشتن باز می کند. اگر فایل موجود نباشد آن را می سازد، اگر فایل موجود باشد آن را ابتدا خالی می کند.
wx+ مثل w+ عمل می کند، اما اگر path موجود باشد ارور ایجاد خواهد شد.
a یک فایل را برای اضافه کردن چیزی به انتهای آن باز می کند.
ax مثل a عمل می کند، اما اگر path موجود باشد ارور ایجاد خواهد شد.
a+ یک فایل را برای اضافه کردن چیزی به انتهای آن و خواندن آن باز می کند. اگر فایل موجود نباشد ایجاد خواهد شد.
ax+ مثل a+ عمل می کند، اما اگر path موجود باشد ارور ایجاد خواهد شد.

مثال زیر یک فایل از قبل موجود را باز می کند و اطلاعات درون آن را می خواند:

var fs = require('fs');

fs.open('TestFile.txt', 'r', function (err, fd) {
  
              if (err) {
              return console.error(err);
  }
  
              var buffr = Buffer.alloc(1024);
  
  fs.read(fd, buffr, 0, buffr.length, 0, function (err, bytes) {
    
              if (err) throw err;
      
              // Print only read bytes to avoid junk.
              if (bytes > 0) {
      console.log(buffr.slice(0, bytes).toString());
    }
    
              // Close the opened file.
    fs.close(fd, function (err) {
              if (err) throw err;
    });
  });
});

فصل ۱۱ – مثال ۵

حذف فایل با ماژول fs در Node.js

حذف فایل ها در Node.js بسیار ساده انجام می شود اما در مورد حذف حتما مراقب باشید.

شما می توانید با استفاده از متود fs.unlink() یک فایل را از سیستم حذف کنیم.

سینتکس استفاده از متود fs.unlink() برای حذف فایلها در Node.js به شرح زیر است:

fs.unlink(path, callback);

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توانید یک فایل را در نود حذف کنید:

var fs = require('fs');

fs.unlink('test.txt', function () {
  
  console.log('deleting operation complete.');

});

فصل ۱۱ – مثال ۶

متود های قابل استفاده در ارتباط با فایل ها در Node.js

fs.readFile(fileName [,options], callback)

اطلاعات درون یک فایل که از قبل موجود است را می خواند.

fs.writeFile(filename, data[, options], callback)

اطلاعاتی را در یک فایل می نویسد. اگر فایل موجود باشد اطلاعات اولیه را پاک کرده و سپس متن را درون آن می نویسد و اگر فاییل موجود نباشد، ابتدا آن را ایجاد می کند و سپس اطلاعات را درون آن قرار می دهد.

fs.open(path, flags[, mode], callback)

فایل را برای خواندن و نوشتن باز می کند.

fs.rename(oldPath, newPath, callback)

یک فایل که از قبل وجود دارد را تغییر نام می دهد.

fs.chown(path, uid, gid, callback)

عملیات chown را به صورت نا همگام انجام می دهد.

fs.stat(path, callback)

آبجکت fs.stat را باز می گرداند که حاوی اطلاعات مهمی از فایل درخواستی است.

fs.link(srcpath, dstpath, callback)

به صورت ناهمگام فایل ها را لینک می کند.

fs.symlink(destination, path[, type], callback)

به صوت ناهمگام Symlink برای فایل ایجاد می کند.

fs.rmdir(path, callback)

یک دایکتوری که از قبل وجود دارد را تغییر نام می دهد.

fs.mkdir(path[, mode], callback)

یک دایرکتوری جدید را ایجاد می کند.

fs.readdir(path, callback)

محتوای یک دایرکتوری درخواستی را می خواند.

fs.utimes(path, atime, mtime, callback)

timestamp یک فایل را تغییر می دهد.

fs.exists(path, callback)

مشخص می کند آیا فایل درخواستی وجود دارد یا نه.

fs.access(path[, mode], callback)

قابلیت دسترسی کاربر به فایلی را مشخص می کند.

fs.appendFile(file, data[, options], callback)

مقداری متن جدید به انتهای فایلی که از قبل وجود دارد اضافه می کند.