تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۰۷ ب.ظ نویسنده: محمدیان

دستورات مربوط به فایل Dockerfile

 

FROM : جهت تنظیم base image

MAINTAINER : جهت تنظیم author field برای image های تولید شده

RUN : جهت اجرای دستورات زمانیکه Docker image ایجاد شده است.

CMD :  جهت اجرای دستورات زمانیکه Docker Container اجرا شده است.

ENTRYPOINT : جهت اجرای دستورات زمانیکه Docker Container اجرا شده است.

LABEL : جهت افزودن metadata به یک image

EXPOSE : جهت اطلاع داکر که چه پورتی در Container اجرا شده listen میکند.

ENV : جهت تنظیم متغیرهای محیطی یا environment variables

ADD : جهت کپی کردن فایل ها یا دایرکتوری ها یا Url های remote file

COPY : تفاوت این دستور با دستور ADD در این است که امکان مشخص کردن remote url و یا extract خودکار فایل های فشرده وجود ندارد.

VOLUME :  جهت ایجاد یک mount point با نام و نشان های مشخص شده آن برای نگهداری ازVolume  های mount شده از native host یا  کانتیرهای دیگر

USER : مجموعه ای از username یا UID

WORKDIR: مجموعه ای working directory

 

ساخت ایمیج و اجرای کانتیر در لوکال

docker build -t yourusername/myapp
docker run -p 8888:5000 yourusername/myapp

انتشار ایمیج در رجیستری پس از لاگین

docker push yourusername/myapp

اکنون ایمیج ما آنلاین شده و در دسترس همه قرار گرفته است و  میتوانند با دستور زیر آن را در سیستم خود کانتینر کرده و اجرا کنند

docker run -p 8888:5000 yourusername/myapp